Gepubliceerd op 15 mei 2023

Dekkingsgraad is in april 102,4%

Onze actuele dekkingsgraad is in april gestegen naar 102,4%. In maart was dat 101,2%.

We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk.

De beleidsdekkingsgraad ging in april omhoog naar 100,6% (maart: 100,3%)

Waardoor steeg de dekkingsgraad?

In april steeg de rente. Een hogere rente is gunstig voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen deden het iets minder dan in maart. Hierdoor nam ons vermogen iets af. Dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Het effect van de hogere rente was groter dan het effect van onze beleggingsresultaten. Hierdoor ging de actuele dekkingsgraad omhoog.

Hier vindt u meer informatie over onze financiële situatie.