Gepubliceerd op 17 april 2023

Dekkingsgraad is in maart 101,2%

Onze actuele dekkingsgraad is in maart gedaald naar 101,2%. In februari was dat 103,9%.

We meten elke maand hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarvoor berekenen we onze dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we bezitten (ons vermogen) en het geld dat we nodig hebben om de pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Er zijn 2 dekkingsgraden

De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. De rente en de opbrengsten uit onze beleggingen hebben invloed op de dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk.

De beleidsdekkingsgraad ging in maart omhoog naar 100,3% (februari: 100,0%)

Waardoor daalde de dekkingsgraad?

In maart daalde de rente. Een lagere rente is geen goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen deden het wat beter dan vorige maand. Hierdoor nam ons vermogen iets toe. Dit had een gunstig effect op de dekkingsgraad. Het effect van de lagere  rente was echter groter dan het effect van onze beleggingsresultaten. Hierdoor ging de actuele dekkingsgraad per saldo omlaag.

Hier vindt u meer informatie over onze financiële situatie.