Kans op verlaging in 2021 reëel

Het gaat financieel gezien niet goed met ons fonds. We zitten in de gevarenzone en het verlagen van de pensioenen ligt op de loer.

Zoals u weet is er al een tijd een kans dat we de pensioenen moeten verlagen. Of het in 2021 nodig is, zal erom spannen. We houden er wel serieus rekening mee. Het hangt af van onze financiële positie op 31 december 2020. Daarna weten we of we de pensioenen moeten verlagen. Hoe gaat het dan verder?

Of we de pensioenen moeten verlagen, hangt af van onze financiële positie. Die drukken we uit in de zogenoemde dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen ons vermogen en onze pensioenverplichtingen.

Regels voor verlagen pensioen

Minister Koolmees heeft de regels voor het verlagen versoepeld. Dat heeft hij gedaan omdat er afspraken zijn gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen, als hun actuele dekkingsgraad op het eind van dit jaar 90% of hoger is. Toen de regels nog niet waren versoepeld, was dat 104,3%.

Toch houden we er serieus rekening mee dat een verlaging in 2021 nodig is. Eind oktober was onze dekkingsgraad 85,7%. Het gaat om de financiële situatie op 31 december 2020. Het zal erom spannen of dan we een dekkingsgraad van 90% halen. Halen we dat niet, dan moeten we de pensioenen verlagen. 

Hoe gaat het verder?

Hieronder ziet u hoe het tijdpad eruit ziet. Achter de schermen bereiden we ons hier op voor. We houden u natuurlijk op de hoogte, onder andere via deze website.

Wat gebeurt er bij een verlaging?

Als we de pensioenen moeten verlagen, dan gaan de pensioenen van al onze deelnemers omlaag. Het gaat om mensen die pensioen opbouwen, in het verleden pensioen hebben opgebouwd en mensen die pensioen ontvangen van ons fonds. Hoeveel de pensioenen omlaag gaan, weten we nu nog niet. Onze financiële positie op oudejaarsdag is doorslaggevend. Aan de hand van de dekkingsgraad op die dag, stelt het bestuur vast welke verlaging nodig is.

Waarom gaat het niet goed met onze financiële positie?

Dat komt vooral door de rente. Die is al lange tijd erg laag. Hoe lager de rente is, hoe hoger onze verplichtingen zijn. Als onze verplichtingen harder stijgen dan ons vermogen, gaat onze dekkingsgraad omlaag.

Verder heeft ook Covid-19 negatieve gevolgen voor onze financiële positie. De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor dat beleggers zich zorgen maken. Bedrijven gaan op slot, sommige producten kunnen niet meer geleverd worden. Dat is niet goed voor onze beleggingen. De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar veilige havens, daalt de rente nog verder. 

Eerdere maatregelen

Tot nu toe hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Maar onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. We hebben al langer een herstelplan. Daarin staat hoe we weer financieel gezond willen worden.

Ook hebben we sinds 2019 al maatregelen genomen om de kans op het verlagen van de pensioenen zo klein mogelijk te houden: 

  • Elk jaar bouwen actieve deelnemers naast pensioen voor zichzelf, ook pensioen op voor hun partner. Sinds 2019 is dat voor een groot deel nog steeds zo. Maar 30% van de opbouw voor de partner, is sinds 2019 een verzekering. Als u uit dienst gaat, vervalt dat stukje verzekering.

  • Ons fonds kent twee regelingen: de basis pensioenregeling die voor iedereen geldt en een overgangsregeling die voor sommige mensen geldt die al langer pensioen bij ons opbouwen. Een deel van de premie voor de overgangsregeling, wordt sinds 2019 gebruikt voor de basisregeling. Dit is eigenlijk een verandering aan de 'achterkant'. Als deelnemer merkt u hier niets van.

  • Vanaf 1 januari 2020 is onze pensioenregeling versoberd. Dat hebben sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) zo besloten. De standaard leeftijd waarop het pensioen ingaat is van 67 naar 68 jaar gegaan. Ook de premie is gestegen. Het stukje pensioen dat elk jaar wordt opgebouwd (opbouwpercentage), bleef gelijk. 

Bekijk uw pensioen

Uw pensioen wordt volgend jaar misschien verlaagd. Wat voor impact heeft dat voor u? Het kan helpen om nu alvast een goed beeld te krijgen van uw inkomsten en uitgaven na uw pensioen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld de Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud.

Hebt u vragen?

Op onze website vindt u vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. Hebt u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.