Moet Bpf Banden en Wielen de pensioenen verlagen

Alles wat u wilt weten over de kans op verlagen

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Een ‘korting’ van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. U krijgt dus (straks) minder geld van ons fonds. Wij spreken dan ook liever over ‘verlaging’.

Kans op verlaging van de pensioenen in 2020

Onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. Daarom is er al langer een herstelplan en hebben we in 2019 tijdelijke maatregelen genomen om de kans op pensioenverlaging in 2021 zo klein mogelijk te houden. Nu moeten we de pensioen waarschijnlijk al in 2020 verlagen. Dat is eerder dan verwacht.

Waarom is dat zo?

Er is nu een aantal tegenvallers tegelijk:

  1. Met stip op één staat de lage rekenrente. Nog nooit was deze zo laag voor pensioenfondsen. Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
     
  2. We kunnen dat geld niet verdienen met beleggen. Het gaat best goed met de beleggingen, maar we verdienen daar op dit moment niet genoeg geld mee om het effect van de lage rente op te vangen. De dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de Brexit maken beleggers bovendien nerveus en daardoor dalen de aandelenkoersen.
     
  3. Tenslotte hebben we te maken met strengere regels van de overheid. De uitgangspunten voor de berekeningen voor het herstelplan van pensioenfondsen zijn aangescherpt. Wij moeten ons aan die regels houden. Dit brengt een verlaging van de pensioenen sneller dichterbij dan we hadden verwacht.

Strengere eisen voor de actuele dekkingsgraad

We hielden er al rekening mee dat we in 2021 de pensioenen moeten verlagen. De tegenvallers waar we in 2019 mee te maken hebben, werken hierop versterkend. Als gevolg van deze tegenvallers is de ondergrens van de actuele dekkingsgraad namelijk verhoogd. Deze was bij ons fonds eerst 92% en is sinds kort circa 98,4%. Als we daar eind 2019 onder zitten, moeten we de pensioenen verlagen.  In augustus was onze actuele dekkingsgraad 89,6%. Door deze strengere eisen moet Bpf Banden en Wielen voor het eerst in zijn geschiedenis waarschijnlijk de pensioenen verlagen.

Mogelijk opnieuw verlagen in 2021

Er is een kans dat we niet alleen in 2020, maar opnieuw in 2021 de pensioenen moeten verlagen. Dat hangt af van onze dekkingsgraad eind 2020. Daarbij speelt nog iets anders.  In het voorlopige pensioen pensioenakkoord van de overheid zijn nieuwe regels voor pensioenverlaging afgesproken. Als alles doorgaat gelden deze regels vanaf 2020. De regels hebben tot gevolg dat een eventuele pensioenverlaging in 2021 minder fors zal zijn dan onder de oude regels. 

Wanneer weten we meer?

Hoewel we eerder aangaven dat we de pensioenen misschien in 2021 moeten verlagen, is dat nu dus misschien al eerder zo: in de loop van 2020. Het hangt af van onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019. Is die lager dan circa 98,4%, dan moeten we de pensioenen in 2020 verlagen. Dat is nodig om alle pensioenen te kunnen blijven betalen.

De tijdelijke maatregelen van 2019

Eind vorig jaar zijn tijdelijke maatregelen afgesproken om de kans op pensioenverlaging zo klein mogelijk te houden. Het bestuur en sociale partners hebben toen besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregeling te gebruiken. Ondertussen zijn het bestuur en sociale partners met elkaar in gesprek over 2020 en verder. Het fonds staat er immers slechter voor dan vorig jaar. Met elkaar onderzoeken ze wat er gedaan kan worden om te zorgen dat de financiële situatie van het fonds verbetert. 

Meer informatie

Op onze website vindt vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Als we de pensioenen moeten verlagen, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.