Moet Bpf Banden en Wielen de pensioenen verlagen?

Alles wat u wilt weten over de kans op verlagen

U hebt het vast gelezen of gehoord in de media: ‘Pensioenfondsen moeten korten’, ‘Kortingen zijn onvermijdelijk’. Een ‘korting’ van uw pensioen kost u geld, want uw pensioen gaat daardoor omlaag. U krijgt dus (straks) minder geld van ons fonds. Wij spreken dan ook liever over ‘verlaging’.

Kans op verlaging van de pensioenen in 2020

Onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. Daarom is er al langer een herstelplan en hebben we in 2019 tijdelijke maatregelen genomen om de kans op pensioenverlaging zo klein mogelijk te houden. Weliswaar heeft minister Koolmees in november 2019 maatregelen genomen om pensioenverlaging zoveel mogelijk te voorkomen, maar een mogelijke verlaging in 2020 is hierdoor niet van de baan.

Waarom is dat zo?

Er is nu een aantal tegenvallers tegelijk:

  1. Met stip op één staat de lage rekenrente. Nog nooit was deze zo laag voor pensioenfondsen. Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.
  2. We kunnen dat geld niet verdienen met beleggen. Het gaat best goed met de beleggingen, maar we verdienen daar op dit moment niet genoeg geld mee om het effect van de lage rente op te vangen. De dreigende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten en de Brexit maken beleggers bovendien nerveus en daardoor dalen de aandelenkoersen.
  3. Verder zijn halverwege 2019 de regels van de overheid strenger geworden. De uitgangspunten voor de berekeningen voor het herstelplan van pensioenfondsen zijn aangescherpt. Aan die regels moeten wij ons houden. Dit heeft een verlaging van de pensioenen sneller dichterbij gebracht dan we hadden verwacht.

In eerste instantie hielden we rekening met een verlaging in 2021. Door deze tegenvallers is de kans op pensioenverlaging vervroegd naar het najaar van 2020.

De minister komt ons tegemoet

Naast alle tegenvallers is er ook een meevaller. Minister Koolmees heeft in november 2019 maatregelen aangekondigd waardoor de kans op pensioenverlaging kleiner wordt.
Als deze lager is dan 90%, dan moeten we de pensioenen verlagen. Is de dekkingsgraad 90% of hoger, dan kan het bestuur gebruik maken van de maatregelen van de minister. We moeten dan wel goed onderbouwen waarom we het verantwoord vinden om van de maatregelen gebruik te maken. Verlagen in 2020 is dus nog niet van de baan. Pas als onze dekkingsgraad van 31 december 2019 bekend is, weten we zeker of we de pensioenen in 2020 moeten verlagen.

De situatie in 2021

De aanhoudend lage rente is voor pensioenfondsen een punt van zorg. Bovendien worden de financiële spelregels de komende jaren weer strenger. Wij houden we serieus rekening mee dat we eind 2020 moeten beslissen dat de pensioenen in 2021 omlaag gaan. Dat hangt af van onze dekkingsgraad eind 2020. Daarbij speelt nog iets anders. In het voorlopige pensioen pensioenakkoord van de overheid zijn nieuwe regels voor pensioenverlaging afgesproken. Als alles doorgaat gelden deze regels vanaf 2020. De regels hebben tot gevolg dat een eventuele pensioenverlaging in 2021 minder fors zal zijn dan onder de oude regels.

Wanneer weten we meer?

Hoewel we in eerste instantie aangaven dat we de pensioenen misschien in 2021 moeten verlagen, is dat misschien al eerder zo: in de loop van 2020. Door de maatregelen van de minister is deze kans wel een stuk kleiner geworden maar hij bestaat nog steeds. Het hangt af van onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019. Is die lager dan circa 90%, dan moeten we de pensioenen in 2020 verlagen. Dat is nodig om alle pensioenen te kunnen blijven betalen. In oktober was onze actuele dekkingsgraad 91,6%.

De tijdelijke maatregelen van 2019

Eind vorig jaar zijn tijdelijke maatregelen afgesproken om de kans op pensioenverlaging zo klein mogelijk te houden. Het bestuur en sociale partners hebben toen besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregeling te gebruiken. Ondertussen zijn het bestuur en sociale partners met elkaar in gesprek over 2020 en verder. Het fonds staat er immers slechter voor dan vorig jaar. Met elkaar onderzoeken ze wat er gedaan kan worden om te zorgen dat de financiële situatie van het fonds verbetert.

Meer informatie

Op onze website vindt vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Als we de pensioenen moeten verlagen, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.