Moet Bpf Banden en Wielen de pensioenen verlagen?

Alles wat u wilt weten over de kans op verlagen

Het verlagen van de pensioenen is een actueel onderwerp; in de media en ook bij ons fonds. Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren over de stand van zaken bij ons fonds, zodat een eventuele verlaging van uw pensioen niet als een verrassing komt.

Verlaging van de pensioenen in 2020 niet nodig

In 2020 hoeven we de pensioenen niet te verlagen. De rente ging de laatste maanden van 2019 iets omhoog en de beleggingen deden het goed. Daardoor was onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 94%. Dat was hoger dan de kritische grens.

Kans op verlaging vanaf 2021 reëel

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen.

Versoepeling door de overheid
We volgen natuurlijk ook de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pensioenakkoord. De minister heeft laten weten dat pensioenfondsen de pensioenen per 1 januari 2021 niet hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad hoger is dan 90%. Hij doet dit omdat er 'uitzonderlijke economische omstandigheden' zijn vanwege de coronacrisis en omdat er nu afspraken zijn gemaakt voor de toekomst. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is hierdoor kleiner geworden, maar zeker niet van de baan. 

Wat doen we om de kans op verlaging van de pensioenen te verkleinen?

Onze financiële positie is al een tijd niet goed genoeg. We hebben genoeg geld om de pensioenen nu te betalen, maar te weinig om alle toekomstige pensioenen te betalen en te weinig buffers om tegenvallers op te vangen. Daarom is er al langer een herstelplan en hebben we maatregelen genomen om de kans op pensioenverlaging zo klein mogelijk te houden.

Pensioenregeling versoberd
Vanaf 1 januari 2020 is ook onze pensioenregeling versoberd. Dat hebben sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) zo besloten. Het pensioen gaat voortaan in op 68 jaar (tenzij u er zelf voor kiest om uw pensioen eerder te laten ingaan), terwijl ht opbouwpercentage gelijk is gebleven en de pensioenpremie is gestegen.

Tijdelijke maatregelen
Tot slot zijn de tijdelijke maatregelen van 2019 met een jaar verlengd; in 2020 blijft een deel van het partnerpensioen een verzekering (op risicobasis) en wordt de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels gebruikt voor de basisregeling.

Meer informatie

Op onze website vindt vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen. Deze vragen worden uitgebreid zodra we meer weten. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Onze medewerkers helpen u graag. Als we de pensioenen moeten verlagen, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.