Pensioenregeling in 2021

Wat verandert er voor u?

Per 1 januari 2021 wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen op twee punten:

  1. Deelnemers gaan minder pensioen opbouwen.
  2. Deelnemers en werkgevers gaan meer premie betalen.

Wat betekenen deze wijzigingen precies?

1. U gaat minder pensioen opbouwen

Pensioen voor uzelf
Als deelnemer bouwt u elk jaar over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2021 van 1,657% naar 1,6%. Hierdoor bouwt u vanaf 1 januari 2021 jaarlijks minder pensioen op.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd, verandert hierdoor niet. Het pensioen dat u kunt bereiken als u pensioen blijft opbouwen tot 68 jaar, wordt wel lager. Hoe ouder u bent, des te kleiner de gevolgen van deze wijziging zijn. Bekijk hier rekenvoorbeeld 1.

Pensioen voor uw partner
Naast pensioen voor uzelf, bouwt u ook automatisch pensioen op voor uw partner. Uw partner krijgt dat pensioen als u overlijdt. Dit pensioen noemen we partnerpensioen.
De jaarlijkse opbouw voor het partnerpensioen was tot 1 januari 2019 gelijk aan 70% van de opbouw van het pensioen voor uzelf (het ouderdomspensioen). Sinds 2019 geldt er een maatregel om de financiële situatie van het fonds te verbeteren. Daarom is sinds 1 januari 2019 30% van dit partnerpensioen een verzekering. Als u stopt met werken, komt deze verzekering te vervallen. De daadwerkelijke jaarlijkse opbouw voor het partnerpensioen was hierdoor in 2020 0,812%. In 2021 wordt dit 0,784%. Het partnerpensioen wordt berekend over het pensioen dat u had kunnen opbouwen tot 68 jaar. Bekijk hier rekenvoorbeeld 2.

2. U gaat meer premie betalen

Deelnemers en werkgevers betalen elke maand premie voor het pensioen. De premie gaat per 1 januari 2021 omhoog van 26,5% naar 27,4%. Werkgevers betalen 60%, deelnemers betalen 40%. Die verdeling verandert niet. Bekijk hier rekenvoorbeeld 3.

Tot en met 2020 werd een deel van de premie gebruikt voor de overgangsregeling (ook wel: VPL-regeling). Deze regeling stopt op 31 december 2020. Dat is wettelijk zo geregeld. De totale premie wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor de basisregeling.

Wie besluit over deze wijzingen?

De werkgeversvereniging en de vakbonden (samen: sociale partners) besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijzigingen. Dat gaat heel zorgvuldig. Er wordt goed gekeken naar wie op welke manier door de wijzigingen wordt geraakt. Het bestuur van Pensioenfonds Banden en Wielen kijkt vervolgens of zij de wijzigingen kunnen uitvoeren en informeert u over de wijzigingen.

Waarom zijn deze wijzigingen nodig?

Sociale partners spreken voor de pensioenregeling een premie af. In 2020 is gebleken dat de premie niet voldoende was voor de pensioenopbouw van 1,657%. Daarom hebben sociale partners gekeken naar hoe ze de pensioenregeling betaalbaar kunnen houden. Zij spraken een lager opbouwpercentage en een hogere pensioenpremie af.

Meer informatie

  • Deelnemers en werkgevers krijgen begin januari een persoonlijke brief over deze wijzigingen.
  • Op deze website vindt u ook rekenvoorbeelden en veelgestelde vragen en antwoorden.
  • Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingericht in de administratie, zien deelnemers in Mijn Pensioencijfers wat dit betekent voor hun eigen pensioen. We verwachten dat dat aan het einde van het eerste kwartaal is afgerond.
  • Deelnemers zien daarna ook op mijnpensioenoverzicht.nl een aangepast te bereiken pensioen.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.