Pensioenregeling in 2021

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1. Deelnemers bouwen minder pensioen op

Bas (38 jaar) bouwt pensioen bij Pensioenfonds Banden en Wielen. In 2021 (nieuwe situatie) is het opbouwpercentage lager dan in 2020 (oude situatie). Daarom bouwt Bas in 2021 minder pensioen.

 

Oude situatie

Nieuwe situatie

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

30.000

30.000

Minus de franchise**

12.865

13.187

= de pensioengrondslag

17.135

16.813

Vermenigvuldig met het opbouwpercentage

1,657%

1,6%

Pensioenopbouw over 1 jaar

283,93

269,01

Pensioenopbouw tot 68 jaar (nog 30 jaar)

8.517,90

8070,30

*Het jaarsalaris kan elk jaar wijzigen. Voor het overzicht laten we dit bedrag in het voorbeeld gelijk. ** De franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. Dit staat ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering van de overheid.

Door de wijziging, bouwt Bas in de nieuwe situatie (2021) 14,92 minder pensioen op dan in de oude situatie (2020). Het pensioen dat Bas kan bereiken als hij nog 30 jaar pensioen opbouwt, is in de nieuwe situatie 447,60 minder dan in de oude situatie.


Rekenvoorbeeld 2. Deelnemers bouwen minder pensioen op voor hun partner

Bas (38 jaar) bouwt naast pensioen voor zichzelf, ook pensioen op voor zijn vrouw Ellen. Ellen krijgt dit pensioen als Bas komt te overlijden. In 2021 (nieuwe situatie) is het opbouwpercentage lager dan in 2020 (oude situatie). Daarom bouwt Bas in 2021 minder pensioen op voor Ellen.

 

Oude situatie

Nieuwe situatie

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

30.000

30.000

Minus de franchise

12.865

13.187

= de pensioengrondslag

17.135

16.813

Vermenigvuldig met het opbouwpercentage

1,657%

1,6%

Pensioenopbouw over 1 jaar

283,93

269,01

Pensioenopbouw tot 68 jaar (nog 30 jaar)

8.517,90

8070,30

Partnerpensioen voor Ellen totaal (70%)

5.962,53

5.649,21

Waarvan verzekering (30%), te vervallen bij uit dienst

1.788,76

1.694,76

Waarvan gegarandeerde opbouw

4.173,77

3.954,45

*Het jaarsalaris kan elk jaar wijzigen. Voor het overzicht laten we dit bedrag in het voorbeeld gelijk.

Door de wijziging, ontvangt Ellen in de nieuwe situatie (2021) 313,32 minder per jaar dan in de oude situatie (2020), als Bas komt te overlijden tijdens zijn dienstverband in de Banden- en Wielenbranche.


Rekenvoorbeeld 3. Deelnemers en werkgevers betalen meer premie

Bas bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Banden en Wielen. Zijn fulltime salaris is 30.000 euro. Bas werkt 40 uur per week. Zijn parttimepercentage is 100%.

 

Oude situatie

Nieuwe situatie

Bruto jaarsalaris*

30.000

30.000

Minus de franchise

12.865

13.187

= de pensioengrondslag

17.135

16.813

Vermenigvuldig met het premiepercentage

26,5% (x 0,265)

27,4% (x 0,274)

Totaalpremie op jaarbasis

4.540,78

4.606,76

Premie voor de werkgever (60%)

2.724,47

2.764,06

Premie voor de werknemer (40%)

1.816,31

1.842,70

*Het jaarsalaris kan elk jaar wijzigen. Voor het overzicht laten we dit bedrag in het voorbeeld gelijk.

Bas betaalt in 2021 26,39 meer premie dan in 2020. De werkgever van Bas betaalt in 2021 39,59 meer premie dan in 2020.