Toelichting pensioenoverzicht

Bekijk uw pensioen in 5 minuten

U krijgt elk jaar een overzicht van uw pensioen bij Pensioenfonds Banden en Wielen. U denkt misschien: lekker belangrijk?! Wij vinden van wel. We raden u daarom aan: neem 5 minuten de tijd en bekijk uw pensioen.

Kijk in ieder geval naar:

Uw gegevens:

Uw pensioen:

  • Hoeveel pensioen hebt u opgebouwd op 1 januari 2021?
  • Hoeveel pensioen krijgt u als u pensioen bij ons fonds blijft opbouwen tot uw 68e? Dit is een inschatting.

Pensioen voor uw nabestaanden:

  • Hoeveel pensioen krijgt uw partner als u overlijdt?
  • Hoeveel pensioen krijgen uw kinderen (jonger dan 18 of 21 jaar) als u overlijdt?

Hoe zeker is uw pensioen:

  • De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is een inschatting. Bekijk wat er kan gebeuren met uw pensioen als het pensioenfonds te maken krijgt met flinke mee- of tegenvallers.

 

Volg uw pensioen

Voorkom verassingen en kijk af en toe hoe u ervoor staat. Doe dat bijvoorbeeld één keer per jaar. Het ontvangen van uw jaarlijks pensioenoverzicht, is een logisch moment.

Is uw pensioen genoeg?

Uw pensioen op het overzicht is berekend alsof het ingaat op uw 68e. Maar u kiest zelf wanneer u uw pensioen laat ingaan. Hoe eerder, hoe lager het bedrag is dat u elke maand krijgt.

Bedenk voor uzelf of uw pensioen voor u voldoende is. Vergelijk bijvoorbeeld uw pensioen met uw huidige inkomen. Of vergelijk het met de uitgaven die u verwacht als u met pensioen bent. De Pensioenschets helpt u hierbij.