Verlaging van uw pensioen in 2021 niet nodig

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. In 2020 hoefden we de pensioenen niet te verlagen. Gelukkig is een verlaging van uw pensioen in 2021 ook niet nodig.

We wisten al eerder dat een verlaging per 1 januari 2021 niet nodig was. Dankzij de versoepelde regels van de overheid, was onze financiële positie op 31 december 2020 net goed genoeg.

Ons herstelplan

Het volgende meetmoment voor het verlagen van de pensioenen was op 1 april 2021. Toen moesten we een nieuwe versie van het herstelplan indienen bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In het plan laten we zien hoe we weer financieel gezond willen worden. We hebben daarvoor 12 jaar de tijd. Lukt het niet om binnen die tijd financieel gezond te worden? Dan is een verlaging van de pensioenen nodig.

Geen verlaging in 2021

In ons herstelplan laten we zien dat het lukt om binnen 12 jaar te herstellen. DNB heeft ons plan in juni 2021 goedgekeurd. Het is nu zeker dat we de pensioenen dit jaar (in 2021) niet hoeven te verlagen.

Volgende meetmoment: 31 december 2021

Het volgende meetmoment voor het verlagen van de pensioenen is op 31 december 2021. Is onze financiële positie dan onvoldoende? Dan is een verlaging in 2022 misschien nodig.

Verlagen is een laatste redmiddel

Een verlaging van de pensioenen is een laatste redmiddel om onze financiële situatie te verbeteren. Sinds 2019 hebben we hiervoor al andere maatregelen genomen. Bijvoorbeeld:

  • het verhogen van de pensioenleeftijd naar 68 jaar;
  • het verhogen van de premie;
  • het verlagen van de opbouw van het pensioen.

We verlagen de opgebouwde pensioenen alleen als het echt niet anders kan.