Verlaging van uw pensioen nu niet nodig

Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone

Zoals u weet is onze financiële positie niet goed. We hielen er rekening mee dat we de pensioenen op 1 januari 2021 moesten verlagen. Gelukkig is dat niet nodig. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone.

Geen verlaging van uw pensioen op 1 januari 2021

Of we de pensioenen op 1 januari 2021 moesten verlagen, hing af van onze financiële positie op 31 december 2020. Die lezen we af aan de dekkingsgraad. Onze actuele dekkingsgraad kwam eind december uit op 91,9%. Dat is gelukkig hoger dan 90%. Was de dekkingsgraad lager geweest dan 90%, dan hadden we de pensioenen moeten verlagen.

Regels voor verlagen pensioenen versoepeld

De grens van 90% heeft minister Koolmees bepaald. Hij heeft daarmee de regels voor het verlagen van de pensioenen tijdelijk versoepeld. Dankzij deze versoepeling hoeven we de pensioenen nu niet te verlagen.

Voordat de regels versoepeld waren moest onze dekkingsgraad op 31 december 104,3% zijn. Dat hadden we niet gehaald. Op basis van de oude regels, hadden we de pensioenen wel moeten verlagen.

We zijn helaas nog niet uit de gevarenzone

Onze financiële positie hangt sterk af van de rente en die is nog steeds erg laag. Het volgende meetmoment voor het verlagen van de pensioenen is de actualisatie van het herstelplan. Daarin moeten we aan De Nederlandsche Bank (DNB) laten zien hoe we binnen 12 jaar weer financieel gezond willen worden. Als uit dat plan blijkt dat dat niet lukt, moeten we de pensioenen verlagen. Uiterlijk 1 april 2021 moet ons herstelplan bij DNB zijn. DNB moet dat plan goedkeuren. We weten in de maand juni of het herstelplan is goedgekeurd en of we de pensioenen moeten verlagen.

De termijn van 12 jaar is overigens ook een versoepelde maatregel van de minister waar wij gebruik van maken. Eerder was dit 10 jaar.

Pensioenen mogelijk op 31 december omlaag

Als we de pensioenen vanwege het herstelplan moeten verlagen, gebeurt dit op 31 december 2021. Gepensioneerden ontvangen dan uiterlijk 30 september een brief, (oud-)deelnemers en werkgevers uiterlijk 30 november 2021. De eerste verlaagde uitkering is dan in januari 2022. We weten nog niet hoeveel de pensioenen dan omlaag gaan.

Het tijdpad ziet er als volgt uit:

Waarom gaat het niet goed met onze financiële positie?

Dat komt vooral door de rente. Die is al langer tijd erg laag. Hoe lager de rente, hoe hoger onze pensioenverplichtingen zijn. Als onze verplichtingen harder stijgen dan ons vermogen, gaat onze dekkingsgraad omlaag.

Laatste redmiddel

Het verlagen van de pensioenen is een laatste redmiddel om onze financiële positie te verbeteren. Sinds 2019 hebben we al verschillende maatregelen genomen om onze financiële positie te verbeteren. Denk aan het verhogen van de pensioenleeftijd naar 68 jaar, het verhogen van de premie en het verlagen van de jaarlijkse opbouw van het pensioen. We verlagen de opgebouwde pensioenen alleen als het echt niet anders kan.