Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Wilt u weten hoe uw pensioen is opgebouwd?

Uw inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW-pensioen

De hoogte van het AOWAfkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen, en
  • gehuwden of samenwonenden.

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de SVB-website.

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen, en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort.

Inhoudingen

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot uw AOW-leeftijd wordt er ook een bedrag afgetrokken voor het AOW-pensioen.

In het jaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt, krijgt u te maken met verschillende belastingtarieven. U betaalt vanaf uw AOW-leeftijd namelijk geen AOW-premie meer. Wij houden rekening met het lagere tarief vanaf de maand waarin u uw eerste AOW-uitkering ontvangt.

Naheffing

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke organisatie die pensioen uitkeert aan u, ervan uitgaat dat u alleen van die organisatie inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al uw stukjes inkomen na uw pensioen het lage belastingtarief betaalt.

Aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst uw totale inkomen bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. U kunt dit voorkomen door eerder in het jaar bij de Belastingdienst te vragen om een voorlopige aanslag. Een voorlopige aanslag kunt u gedurende het jaar in termijnen betalen, zodat u niet in 1 keer het hele bedrag hoeft te betalen. Neem hiervoor contact op met de BelastingTelefoon: 0800-0543 (gratis).

Gevolgen voor heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Als u een AOW-uitkering ontvangt, betaalt u geen AOW-premie. Daardoor zijn uw heffingskortingen vaak lager.

Jaaropgave

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen. Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Verder krijgt u jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat u aan pensioen hebt bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • de gegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd, en
  • een toelichting op het UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds..

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar voor de precieze hoogte van de uitkering.