Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw pensioen verhoogd met maximaal de algemene prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen. 

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Het gaat al een tijd niet goed met de financiële positie van ons fonds. Hierover hebben we u al eerder bericht. Het verlagen van de pensioenen van Bpf Banden en Wielen komt dichterbij. De rente staat extreem laag en de overheid heeft de rekenregels voor pensioenfondsen aangescherpt waardoor de kritische ondergrens voor dekkingsgraden is verhoogd.

De ondergrens van de actuele dekkingsgraad was voor ons eerst 92% en is nu circa 98,4% geworden. Als onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager is dan circa 98,4% moeten we de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht. 

De ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%
2016: 0,00% 1 januari 2017 -0,01%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,39% 
2014: 0,00% 1 januari 2015 0,75%
2013: 0,00% 1 januari 2014 1,00%

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.