Hoeveel krijgt u?

Verhoging en verlaging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Daardoor wordt uw geld elk jaar iets minder waard. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde behoudt. De verhoging wordt uitgedrukt in een percentage.

Wanneer krijg ik een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat. Ons bestuur bekijkt elk jaar of en hoeveel uw opgebouwde pensioen kan worden verhoogd. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de prijsstijgingen. Op dit moment is onze financiële situatie niet goed. Wij verwachten daarom niet dat wij uw pensioen de komende jaren kunnen verhogen.

Wanneer wordt uw pensioen verlaagd?

Er was een serieuze kans dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moesten verlagen. Dat is gelukkig niet nodig. Onze financiële positie op 31 december 2020 was goed genoeg om een verlaging te voorkomen. Helaas zijn we nog niet uit de gevarenzone. Het kan zo zijn dat we in de nabije toekomst alsnog moeten besluiten om de pensioenen te verlagen.

Op deze website vindt u meer informatie over de kans op verlaging van de pensioenen. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht. 

De ontwikkeling van uw pensioen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. Wij hebben uw pensioen de afgelopen jaren als volgt verhoogd:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2020: 0,00% 1 januari 2021 1,12%
2019: 0,00% 1 januari 2020 1,73%
2018: 0,00% 1 januari 2019 1,68%
2017: 0,00% 1 januari 2018 1,47%
2016: 0,00% 1 januari 2017 -0,01%
2015: 0,00% 1 januari 2016 0,39% 

Hier staat een overzicht van de afgelopen 10 jaar.