Verandert uw situatie?

Overlijden

Als u overlijdt, hebben wij een inkomen geregeld voor uw partner en kind(eren).

Moet er iets doorgegeven worden? 

Als u in Nederland woont, is dat niet nodig. Mocht u overlijden, dan geeft de gemeente dat aan ons door. 

Woont u in het buitenland wanneer u overlijdt? Dan moeten uw nabestaanden uw overlijden bij ons melden. Zij doen dat door een kopie van de overlijdensakte te sturen.

Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? 

Uw partner heeft recht op partnerpensioen van ons. Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen

Uw partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering vanwege de Algemene nabestaandenwet (AnwUitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.) van de overheid. De voorwaarden vindt u bij de Sociale Verzekeringsbank

Hebt u zich tijdens uw dienstverband aangemeld voor het vrijwillige Anw-hiaatpensioen en bent u op het moment van overlijden gedeeltelijk met pensioen? Dan ontvangt uw partner een Anw-hiaatpensioen na uw overlijden. Dit is een aanvulling op het partnerpensioen dat uw partner van ons ontvangt.
Let op: vanaf het moment dat u volledig met pensioen gaat, vervalt het recht op dit Anw-hiaatpensioen.

Hoeveel krijgen uw nabestaanden?

Het bedrag aan partner- en wezenpensioen staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPOAfkorting voor Uniform Pensioenoverzicht. Een persoonlijk pensioenoverzicht dat deelnemers ontvangen van hun pensioenfonds.). Dit is uw persoonlijke pensioenoverzicht. U ontvangt dit overzicht elk jaar van ons. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk uw pensioenoverzicht online.

Hebt u ook ergens anders pensioen opgebouwd? Log dan in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw pensioen tijdens uw hele loopbaan.