Verandert uw situatie?

Scheiden

U hebt besloten om uit elkaar te gaan. Een vervelende situatie die ook het pensioen beïnvloedt als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Die zijn vastgelegd in de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. U kunt ook afwijken van de wet door andere afspraken te maken.

Wat is er geregeld?

In de wet zijn 2 zaken geregeld:

  1. Uw ex-partner krijgt een bijzonder partnerpensioen na uw overlijden.
  2. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd.

1. Partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen wordt automatisch geregeld. Uw ex-partner kan ervan afzien. Hij of zij ontvangt na uw overlijden dan geen partnerpensioen van ons. Wanneer uw ex-partner dit besluit, stuur ons dan:

Na ontvangst bekijken wij of we kunnen instemmen met het besluit. U ontvangt van ons een bevestiging.

2. Ouderdomspensioen

U en uw ex-partner mogen het ouderdomspensioen in tweeën delen. U dient dit binnen 2 jaar na de scheiding via een formulier aan ons door te geven, maar het liefst zo snel mogelijk. Dit formulier vindt u in Mijn Pensioencijfers. Vanaf het moment dat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, krijgt uw ex-partner zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks van ons. Als uw ex-partner overlijdt, krijgt u weer uw volledige ouderdomspensioen van ons.

Andere afspraken

U kunt ook andere afspraken maken:

  • Niet ieder de helft, maar een andere verdeling.
  • Niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode. 
  • Een combinatie van de 2 bovenstaande opties.
  • Het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van uw ex-partner omzetten in een eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Het pensioen van uw ex-partner staat dan los van uw eigen pensioen..
  • U zorgt zelf voor de uitbetaling van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner.

Maken u en uw ex-partner andere afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen? Binnen de wettelijke mogelijkheden bepaalt u samen wat u redelijk vindt. U moet het beiden met de beslissingen eens zijn. Geef dit binnen 2 jaar door via het formulier in Mijn Pensioencijfers.