Nieuws

Uw eigen pensioencijfers en de pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is de online omgeving van onze website. Sinds kort ziet u uw eigen cijfers achter de inlog en kunt u gebruik maken van de pensioenplanner.

Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin u uw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. U logt in met uw DigiD. In Mijn Pensioencijfers ziet u in één oogopslag wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. In Mijn Pensioencijfers ziet u ook:

  • de gegevens van u en eventueel uw partner
  • het pensioen dat u kunt bereiken bij ons als uw situatie niet verandert
  • uw Uniform Pensioenoverzicht (lees de veelgestelde vragen)

Wilt u uw partner aanmelden waarmee u samenwoont of wilt u uw pensioen meenemen van uw oude pensioenfonds? Dat kunt u zelf regelen in Mijn Pensioencijfers. Ook is het mogelijk om een correspondentieadres door te geven of vragen te stellen.

De pensioenplanner

In Mijn Pensioencijfers vindt u ook de pensioenplanner. Deze bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in een paar stappen. U krijgt een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat. Omdat de pensioenregeling flexibiliteit biedt, kunt u verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van uw pensioen.

Inloggen met DigiD

U logt in op Mijn Pensioencijfers met uw DigiD. Dat is uw persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is uw privacy gegarandeerd. Alleen u kunt uw persoonlijke informatie zien. Als u uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Hebt u nog geen DigiD? Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl.