Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus blijft gelijk op 97,4%

In augustus is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gelijk gebleven op 97,4%.

Ontwikkelingen in augustus

De rente daalde licht in augustus. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Een lagere rente levert op lange termijn namelijk minder geld op. Ons fonds beheert het pensioenvermogen van alle deelnemers en gepensioneerden. Een lagere rente betekent dat ons fonds op de langere termijn meer geld opzij moet zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad daalde hierdoor met 0,4%-punt.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is niet goed. De vereiste dekkingsgraad van ons fonds is 117,8%. Als de dekkingsgraad onder dat percentage komt, is er een tekort aan reserves. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Bron: Bestuur