Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in november 96,7%

In november is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald naar 96,7%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is al langere tijd niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. Er zijn tijdelijke maatregelen nodig om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden. Het bestuur en sociale partners hebben besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregeling te gebruiken. 

Meer informatie?

Actieve deelnemers en werkgevers ontvangen in januari 2019 een brief over wat de maatregelen precies betekenen. Op onze website leest u meer over de achtergrond van onze financiële situatie en uitleg over ons herstelplan en financieel crisisplan

Bron: Bestuur