Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september licht gedaald naar 97,3%

In september is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds iets gedaald naar 97,3%.

Ontwikkelingen in september

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Dan hoeven we minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen is afgelopen maand  afgenomen. Onze financiële positie is daarom licht gedaald.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële situatie.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is niet goed. De vereiste dekkingsgraad van ons fonds is 117,8%. Als de dekkingsgraad onder dat percentage komt, is er een tekort aan reserves. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Bron: Bestuur