Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 97,5%

In februari is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gestegen naar 97,5%. De maand ervoor was dat nog 97,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van 97,5% is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Hierop baseert het bestuur zijn besluit om de pensioenen jaarlijks wel of niet te verhogen.

Ontwikkelingen in februari

De maand begon slecht. Aan het begin van februari werden de beleggingen plotseling veel minder waard. Maar in de loop van de maand werd dit verlies voor een deel weer goed gemaakt. Daardoor bleef de ‘schade’ voor onze financiële positie beperkt. Wat daarbij heeft geholpen, is de stijgende rente. Als de rente stijgt, hoeft ons fonds minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te hoeven betalen.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is niet goed. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad van ons fonds zich heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur