Nieuws

Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 97,6%

In maart is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gestegen naar 97,6%. De maand ervoor was dat nog 97,5%. 

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van 97,5% is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Hierop baseert het bestuur zijn besluit om de pensioenen jaarlijks wel of niet te verhogen.

Ontwikkelingen in maart

De rente is gedaald. Dat komt doordat de Amerikaanse president Trump dreigt met importheffingen. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Het moet dan meer geld opzij zetten om (op lange termijn) alle pensioenen te kunnen betalen. Daar stond tegenover dat ons vermogen maar licht steeg. Die stijging kon het negatieve effect van de lage rente niet compenseren.

Onze actuele financiële positie verslechterde in maart. De beleidsdekkingsgraad steeg wel, omdat het een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden. De lagere dekkingsgraden van vorig jaar worden in dit gemiddelde geleidelijk vervangen door hogere percentages dit jaar.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is niet goed. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Meer informatie

In een grafiek ziet u hoe de beleidsdekkingsgraad van ons fonds zich heeft ontwikkeld.

Bron: Bestuur