Nieuws

Lees het nieuwe Bandenbulletin!

Bandenbulletin nr. 23 is verschenen. Hierin leest u het laatste nieuws over pensioen in het algemeen en uw pensioen bij Bpf Banden en Wielen in het bijzonder.

Tijdelijke maatregelen op komst

De financiële situatie van ons fonds is al langere tijd niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. We willen de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk houden. Helaas zijn hiervoor tijdelijk extra maatregelen nodig. In Bandenbulletin leest u er meer over.

Selma Smit stelt zich voor

In deze editie leest u ook een interview met Selma Smit, de nieuwe voorzitter van ons fonds. Ze vertelt over haar achtergrond, haar kennismaking met de branche en de uitdagingen die ze ziet.

Enkele onderwerpen

Verder in deze uitgave:

  • Test uw pensioenkennis!
  • Wanneer ontvangt u uw pensioen in 2019?
  • Verandert uw privésituatie?

Bandenbulletin lezen?

Onze actieve deelnemers en pensioengerechtigden ontvangen Bandenbulletin per post. U kunt het Bandenbulletin hier digitaal bekijken.