Nieuws

Tijdelijke maatregelen op komst

De financiële situatie van Bpf Banden en Wielen is al langere tijd niet goed genoeg. Onze dekkingsgraad is te laag. Er zijn tijdelijke maatregelen nodig om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden. Het bestuur en sociale partners hebben besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregegeling te gebruiken. Volgend jaar wordt hierover opnieuw besloten voor 2020.

Partnerpensioen deels als verzekering

Tot en met 2018 bouwt elke actieve deelnemer pensioen op voor hem of haar zelf, en ook automatisch voor de eventuele partner. Vanaf 1 januari is het partnerpensioen voor 30% een verzekering (partnerpensioen op risicobasis). Aan het wezenpensioen verandert niets.

In de praktijk betekent dit het volgende: zolang iemand in dienst is bij een werkgever die bij ons fonds is aangesloten, betaalt hij premie voor de verzekering. Mocht hij tijdens dat dienstverband overlijden, dan is het partnerpensioen net zo hoog als het voorheen geweest zou zijn. Is hij niet meer in dienst, dan betaalt hij de verzekeringspremie niet meer en geldt de verzekering niet. Mocht hij dan overlijden, dan is het partnerpensioen iets lager dan het voorheen geweest zou zijn.

Premie overgangsregeling (VPL) deels voor basisregeling

De totale premie in 2019 blijft 25,5%. Van deze premie is 2,6% voor de overgangsregeling (VPL). Voor deze overgangsregeling is echter ruim genoeg geld in kas. In 2019 wordt daarom 1%-punt van de premie over de overgangsregeling bestemd voor het ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.

Dekkingsgraad stijgt hierdoor

Voor het partnerpensioen is op deze manier op de lange termijn minder geld nodig. Voor het ouderdomspensioen komt er meer geld binnen. Al met al zorgen deze maatregelen er dus voor dat de dekkingsgraad van Bpf Banden en Wielen zal stijgen en de financiële situatie zal verbeteren.

Zorgvuldige besluitvorming

Het overleg met de sociale partners is heel zorgvuldig gegaan. Er is goed gekeken wie geraakt worden door de maatregelen, hoe groot de impact is en wat het oplevert. Het bestuur en sociale partners hebben op die manier de beste maatregelen gekozen.

Meer informatie?

We vinden het belangrijk dat we u goed op de hoogte houden over deze ontwikkelingen. Actieve deelnemers en werkgevers ontvangen in januari 2019 een brief over wat de maatregelen precies betekenen. Op onze website leest u meer over de achtergrond van onze financiële situatie en uitleg over ons herstelplan en financieel crisisplan.