Nieuws

Werkgevers: correctie franchise 2018, wat moet u doen?

De franchise per 1 januari 2018 is te laag vastgesteld. De juiste franchise voor 2018 is € 12.028. Inmiddels heeft het bestuur met sociale partners overlegd welke herstelacties nodig zijn.

Werkgevers: wat moet u doen?

1. Voor toekomstige inhoudingen
U past de franchise in uw salarisadministratie aan naar € 12.028.

2. Voor inhoudingen in januari en februari
Is er in januari en februari pensioenpremie ingehouden op het salaris van uw werknemers, dan is hiervoor waarschijnlijk een onjuiste franchise gebruikt. In overleg met sociale partners is besloten dat de reeds (teveel) ingehouden pensioenpremie van uw werknemers over januari en februari in de loonaangifte gecorrigeerd moet worden.

Hoe zorgt u voor deze correctie?

Bij de eerstvolgende aangifte loonheffing dient u bij de Belastingdienst een correctie in voor de maanden januari en februari. U gebruikt hiervoor een zogenaamd correctiebericht. Meer informatie hierover leest u in dit document van de Belastingdienst. Uw salarisadministrateur of de leverancier van uw salarispakket kan u hierbij eventueel ondersteunen. Door de correctie ontvangen uw werknemers nieuwe loonstroken over januari en februari.

De oorzaak

De franchise is eind 2017 verkeerd vastgesteld door een externe adviseur van het bestuur. Het bestuur heeft maatregelen genomen om eventuele fouten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Tegemoetkoming

Deze correctie brengt voor u extra werk met zich mee. Dat vinden wij erg vervelend. Daarom bieden we u in overleg met sociale partners ter compensatie een eenmalige tegemoetkoming aan van € 100. Hiervoor ontvangt u direct na de premienota van maart een creditnota.

Hebt u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.