Nieuws

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Tot 2022 stijgt de AOW-leeftijd niet. Daarna stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2024. Dat ligt nu definitief vast. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd naar verwachting met 8 maanden als de levensverwachting één jaar stijgt. 

De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd gaan in op 1 januari 2020. Iedereen die op die datum ten minste 66 jaar en 4 maanden oud is, krijgt per die datum AOW. Dat was 66 jaar en 8 maanden. De AOW-leeftijd stijgt pas weer vanaf 2022:

Jaar AOW-leeftijd volgens oude regels AOW-leeftijd volgens nieuwe regels
2020 66 jaar en 8 maanden 66 jaar en 4 maanden
2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden
2022 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 66 jaar en 7 maanden
2023 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 66 jaar en 10 maanden
2024 Gekoppeld aan stijging levensverwachting 67 jaar

Wilt u weten wanneer u AOW ontvangt? Kijk dan op de website van de SVB.

En uw pensioen van Bpf Banden en Wielen?

Uw pensioen van ons fonds kent een richtleeftijd van 67 jaar. U móet niet met pensioen op uw 67ste. U kunt ervoor kiezen uw pensioen tegelijk met uw AOW te laten ingaan.

Veranderingen in pensioenstelsel afgesproken

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden maakten afspraken over een ander pensioenstelsel. De nieuwe regels voor de AOW-leeftijd volgen uit die afspraken. De nieuwe regels liggen vast in de wet ‘Temporisering verhoging AOW-leeftijd’. De Eerste Kamer heeft deze wet aangenomen op 2 juli 2019.