Nieuws

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2019

Elk jaar wijzigen per 1 januari regels op het gebied van pensioen, toeslagen en belastingen. Deze regels gelden voor iedereen in Nederland. Voor ons fonds zijn er in 2019 ook tijdelijke maatregelen van kracht om onze financiële situatie te verbeteren. Onderaan dit bericht leest u daar meer over.

Het kan zijn dat u door deze wijzigingen – ook als uw bruto salaris of pensioen niet wijzigt – elke maand meer of minder inkomen overhoudt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

Persoonlijk overzicht

Daarom is het handig dat Wijzer in Geldzaken samen met het Nibud een online vraag- en antwoordlijst heeft ontwikkeld. Daarin komen alle overheidsmaatregelen aan bod die van invloed zijn op uw portemonnee. U vult een aantal korte vragen in over uw persoonlijke situatie en u ontvangt vervolgens een overzicht van wat voor u geldt. U kunt dit overzicht downloaden en bewaren bij uw administratie.

Algemeen overzicht

Het overzicht bevat onder meer informatie over:

AOW
U ziet wanneer u (naar verwachting) voor het eerst AOW van de overheid gaat ontvangen.

Belasting
In 2019 zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast. De meeste belastingbetalers gaan erop vooruit. Of dit ook voor u geldt, checkt u hier. De lage btw gaat van 6% naar 9%. Hierdoor gaan de prijzen in de winkels omhoog. Postzegels en tabak worden daarbovenop nog duurder.

De zorgtoeslag
Deze gaat iets omhoog. Een alleenstaande ontvangt maximaal € 8 per maand meer, een huishouden met meer personen ontvangt tot € 22 per maand meer. Reken zelf uit hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen.

Voor gepensioneerden

  • Het AOW-pensioen van de overheid gaat omhoog. Dit gebeurt 2 keer per jaar om de prijsstijgingen te compenseren. Check hier de AOW-bedragen per 1 januari 2019.
  • De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt. Als gepensioneerde betaalt u in 2019 iets meer belasting voor zorg. Meer hierover leest u in de toelichting bij de jaaropgave en de betaalspecificatie die u eind januari ontvangt.

Kijk wat voor u verandert

Wilt u weten wat voor u verandert? Vul dan de vragen in bij ‘Wat betekent dit voor mij?’ op de website van Wijzer in Geldzaken.

Tijdelijke maatregelen in 2019

Onze financiële situatie is al langere tijd niet goed: de dekkingsgraad blijft onder de 104,3%. Daarom zijn er voor uw pensioen bij ons fonds in 2019 tijdelijke maatregelen van kracht. Met deze maatregelen proberen we de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden.

Voor actieve deelnemers
In 2019 zijn voor uw pensioen bij ons fonds tijdelijke maatregelen van kracht.

Voor gepensioneerden
De tijdelijke maatregelen voor 2019 treffen u niet. 

Voor oud-werknemers (gewezen deelnemers)
De tijdelijke maatregelen voor 2019 treffen u niet.