Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april: 94,9%

In april is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald naar 94,9%. 

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Wat speelde er in april?

De rente steeg in april. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze beleggingen werden ook meer waard de afgelopen maand. Door deze positieve ontwikkelingen steeg de actuele dekkingsgraad van 93,6% naar 94,5%.

Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad, daalde de beleidsdekkingsgraad in april. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden.

Kans op verlaging van de pensioenen

Onze financiële positie al langere tijd niet goed. Volgens de regels moet onze beleidsdekkingsgraad eigenlijk 117,8% zijn. Onze dekkingsgraad is dus te laag. Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat wat we doen om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen.

Ondanks onze inspanningen om de financiële situatie te verbeteren en de tijdelijke maatregelen die dit jaar van kracht zijn, bestaat er een reële kans dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moeten verlagen. Dat is een uiterste redmiddel. We doen ons uiterste best om dat te voorkomen.

Medio 2020 besluiten we of we de pensioenen moeten verlagen. Om de pensioenen niet te verlagen, moet onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 104,3% zijn. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Bron: Bestuur