Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 93,1%

In augustus is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds verder gedaald naar 93,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was in augustus 89,6%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was in augustus 93,1%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in augustus

De financiële positie verslechterde met name in het begin van augustus. Toen ging de rente omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat geld moeten we verdienen met beleggen. Helaas lukte dat in augustus onvoldoende. Augustus was dus opnieuw een slechte maand voor onze financiële positie.

Kans op verlaging van de pensioenen

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. Het verlagen van de pensioenen van Bpf Banden en Wielen komt dichterbij. De rente staat extreem laag en de overheid heeft de rekenregels voor pensioenfondsen aangescherpt waardoor de kritische ondergrens voor dekkingsgraden is verhoogd.

De ondergrens van de actuele dekkingsgraad was eerst 92% en is nu circa 98,4% geworden. Als onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager is dan circa 98,4% moeten we de pensioenen in de loop van 2020 al verlagen. Onze actuele dekkingsgraad was in augustus 89,6%. Op deze website leest u meer over de kans op verlagen. Wij houden u op de hoogte. Als we moeten besluiten om de pensioenen te verlagen ontvangt u persoonlijk bericht.

Bron: Bestuur