Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 95,6%

In februari is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds licht gedaald naar 95,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Wat speelde er in februari?

De rente is gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ook de waarde van onze beleggingen steeg. Net als in januari deden met name de aandelen het erg goed. Beide ontwikkelingen zijn goed voor onze dekkingsgraad. Februari was daarom een goede maand voor onze financiële positie. De actuele dekkingsgraad steeg met bijna 1% naar 94,9%. Het effect op de beleidsdekkingsgraad is niet zo groot, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. Deze daalde licht van 95,8% naar 95,6%.

Gevolgen lage dekkingsgraad

Alhoewel februari een goede maand was, is onze financiële positie al langere tijd niet goed. Volgens de regels moet onze beleidsdekkingsgraad eigenlijk 117,8% zijn. Onze dekkingsgraad is dus te laag. Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat wat we doen om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen.

Om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden hebben we in  2019 tijdelijke maatregelen genomen:

  • Normaal bouwt een actieve deelnemer 100% partnerpensioen op. Dit jaar is dat 70%. De rest (30%) is een verzekering.
  • Een groter deel van de premie wordt gebruikt voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Een kleiner deel wordt gebruik voor de overgangsregeling (VPL).

Bron: Bestuur