Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in december 96,3%

In december is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald naar 96,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Voorlopig percentage

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 is nog een voorlopig percentage. In ons jaarverslag publiceren we straks het definitieve percentage. Het jaarverslag verschijnt halverwege 2019 op onze Documentenpagina.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is al langere tijd niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. Om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te maken, hebben we vanaf 1 januari 2019 tijdelijke maatregelen moeten nemen voor het pensioen:

  • Het partnerpensioen is in 2019 voor 30% verzekerd als een risicopartnerpensioen. Dit deel van het partnerpensioen vervalt als u uit dienst of met pensioen gaat. De overige 70% van het partnerpensioen bouwt u op en kunt u op pensioendsatum eventueel inruilen voor extra ouderdomspensioen. 

  • In 2019 wordt een deel van de premie voor de overgangsregeling (VPL) gebruikt voor het regulier pensioen. De totale premie blijft 25,5%.

Meer informatie?

Actieve deelnemers en werkgevers hebben in januari 2019 een brief ontvangen over wat de maatregelen precies betekenen. In Bandenbulletin dat in maart verschijnt, gaan we er ook verder op in. Op onze website leest u meer over de achtergrond van onze financiële positie en uitleg over ons herstelplan en financieel crisisplan.