Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 93,6%

In juli is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds verder gedaald naar 93,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in juli

In juli daalde de rente. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld opzij moeten zetten om later alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg. Het verlies door de lage rente werd daardoor niet gecompenseerd. De actuele dekkingsgraad daalde van 91,6% naar 91,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde ten opzichte van juni met 0,5%.

Kans op verlaging van de pensioenen

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. Volgens de regels moet onze beleidsdekkingsgraad 116,7% zijn. Onze dekkingsgraad is dus te laag. Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat wat we doen om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen.

Ondanks onze inspanningen om de financiële situatie te verbeteren en de tijdelijke maatregelen die dit jaar van kracht zijn, bestaat er een reële kans dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moeten verlagen. Dat is een uiterste redmiddel. We doen er alles aan om dat te voorkomen.

Medio 2020 besluiten we of we de pensioenen moeten verlagen. Om de pensioenen niet te hoeven verlagen, moet onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 104,3% zijn. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.

Bron: Bestuur