Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gedaald naar 95,8%

In januari is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald naar 95,8%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in januari

Na een slecht einde van 2018 laat onze financiële positie in januari weer een stijgende lijn zien. Helaas daalde de rente opnieuw. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daardoor verslechtert onze financiële positie. Maar positief was dat onze beleggingen meer waard werden. Met name de aandelen deden het goed. Dit positieve effect zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad in januari verbeterde. Die steeg deze maand met 1,8%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden, deze daalde met 0,5%.

Gevolgen lage dekkingsgraad

De financiële situatie van ons fonds is al langere tijd niet goed. Onze dekkingsgraad is te laag. Er zijn tijdelijke maatregelen nodig om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden. Het bestuur en sociale partners hebben besloten in 2019 het partnerpensioen aan te passen en de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels voor de basisregeling te gebruiken. 

Bron: Bestuur