Nieuws

Beleidsdekkingsgraad maart: 95,3%

In maart is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gedaald naar 95,3%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in maart

De rente daalde in maart. Dat zorgt ervoor dat we meer geld opzij moeten zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Daarnaast nam ons vermogen af. Beide ontwikkelingen zijn niet goed voor onze financiële positie. Dat zag je aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde met 1,3% van 94,9% naar 93,6%. Omdat de  beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden, is het effect hierop niet zo groot. Deze daalde van 95,6% naar 95,3%.

Gevolgen lage dekkingsgraad

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. Volgens de regels moet onze beleidsdekkingsgraad eigenlijk 117,8% zijn. Onze dekkingsgraad is dus te laag. Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat wat we doen om de dekkingsgraad weer op niveau te krijgen.

Om de kans op verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden hebben we in  2019 tijdelijke maatregelen genomen:

  • Normaal bouwt een actieve deelnemer 100% partnerpensioen op. Dit jaar is dat 70%. De rest (30%) is een verzekering.
  • Een groter deel van de premie wordt gebruikt voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Een kleiner deel wordt gebruik voor de overgangsregeling (VPL).

Bron: Bestuur