Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 92,4%

In oktober is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds verder gedaald naar 92,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was in oktober 91,6%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was in oktober 92,4%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in oktober

De rente is in oktober wat gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad met 0,7%-punt naar 91,6%, daalde de beleidsdekkingsgraad met 0,2%-punt in oktober naar 92,4%. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden.

Nog steeds kans op pensioenverlaging

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. De kans op pensioenverlaging in 2020 was de afgelopen periode erg groot. Vorige week werd bekend dat de minister maatregelen genomen heeft om pensioenverlaging zoveel mogelijk tegen te gaan. De kans dat wij de pensioenen in 2020 moeten verlaging is hierdoor wel minder geworden, maar hij bestaat nog steeds. Pas als onze dekkingsgraad van 31 december 2019 bekend is, weten we zeker of we de pensioenen in 2020 moeten verlagen.

Bron: Bestuur