Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 92,6%

In september is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds verder gedaald naar 92,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was in september 90,9%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was in augustus 92,6%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in september

De rente is in september wat gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De actuele dekkingsgraad steeg met 1,3%-punt naar 90,9%. De beleidsdekkingsgraad is met 0,5%-punt gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden.

Serieuze kans op pensioenverlaging

Onze financiële positie is al langere tijd niet goed. Het verlagen van de pensioenen van Bpf Banden en Wielen komt helaas dichterbij. De rente staat extreem laag en de overheid heeft voor de zomer de rekenregels voor pensioenfondsen aangescherpt, waardoor de kritische ondergrens voor dekkingsgraden is verhoogd.

De ondergrens van de actuele dekkingsgraad voor ons fonds is nu circa 98,4% (voorheen 92%). Als onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager is dan 98,4% moeten we de pensioenen helaas in de loop van 2020 al verlagen. Onze actuele dekkingsgraad was in september 90,9%. Op deze website leest u meer over de kans op verlagen. Wij houden u op de hoogte. Als we moeten besluiten om de pensioenen te verlagen ontvangt u persoonlijk bericht.

Bron: Bestuur