Nieuws

Kans op verlagen van de pensioenen groter

Het gaat al een tijd niet goed met de financiële positie van ons fonds. Hierover hebben we u al eerder bericht. Het verlagen van de pensioenen van Bpf Banden en Wielen komt dichterbij. De rente staat extreem laag en de overheid heeft de rekenregels voor pensioenfondsen aangescherpt waardoor de kritische ondergrens voor dekkingsgraden is verhoogd.

De ondergrens van de actuele dekkingsgraad was voor ons eerst 92% en is nu circa 98,4% geworden. Als onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager is dan circa 98,4% moeten we de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. Op dit moment is onze dekkingsgraad lager. Door deze strengere eisen moet Bpf Banden en Wielen voor het eerst in zijn geschiedenis waarschijnlijk de pensioenen verlagen.

Tegenvallers

We hebben niet genoeg buffers om tegenvallers op te vangen. En die tegenvallers doen zich nu voor: de rente is laag, de op zichzelf goed renderende beleggingen compenseren dat onvoldoende en de overheid heeft de regels voor pensioenfondsen aangescherpt. Dit brengt een verlaging van pensioenen dichterbij dan we hadden verwacht.

Wanneer weten we meer?

Als de actuele dekkingsgraad per 31 december 2019 bekend is weten we meer. Als die lager is dan circa 98,4% moeten we de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. Dat is nodig om alle pensioenen te kunnen blijven betalen. Houd deze website de komende periode goed in de gaten. Wij werken onder andere rekenvoorbeelden voor u uit en we informeren u over de actuele situatie en mogelijke ontwikkelingen.

Mogelijk opnieuw verlagen in 2021

Er is een kans dat we niet alleen in 2020, maar opnieuw in 2021 de pensioenen moeten verlagen. Dat hangt af van onze dekkingsgraad eind 2020.

Elke maand nieuwe cijfers

Elke maand zijn de nieuwe cijfers bekend. We publiceren elke maand een nieuwsbericht over onze dekkingsgraad op deze website.

Meer informatie

Op deze website hebben we een pagina ingericht met meer informatie. Ook vindt u hier vragen en antwoorden. Houd deze website  in de gaten. We houden u op de hoogte. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.