Nieuws

Ons herstelplan is vernieuwd

Ons pensioenfonds heeft ook dit jaar een nieuw herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat moeten we doen, omdat onze financiële positie niet goed genoeg is. Er zijn te weinig reserves voor de lange termijn. Het nieuwe herstelplan is door DNB goedgekeurd.

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan staat welke maatregelen het fonds wil nemen om de financiële positie te verbeteren. Zolang onze financiële situatie onvoldoende blijft, moeten we elk jaar een nieuw herstelplan indienen.

Wat als herstel niet lukt?

Het kan zijn dat tijdens de periode waarin het fonds weer financieel gezond wil worden, blijkt dat dat toch niet lukt. Voor ons fonds is dat het geval. Daarom is het zogenaamde financieel crisisplan opgesteld. Hierin staan maatregelen die het fonds in 2019 heeft genomen om de financiële situatie te verbeteren.

Reële kans op verlaging van de pensioenen

Het verlagen van de pensioenen is een uiterste redmiddel. We doen ons uiterste best om dat te voorkomen. Toch is er een reële kans dat we de pensioenen per 1 januari 2021 moeten verlagen.

Medio 2020 besluiten we of we de pensioenen moeten verlagen. Daarvoor kijken we naar de beleidsdekkingsgraad. Om de pensioenen niet te verlagen, moet onze beleidsdekkingsgraad eind 2020 104,3% zijn. Als we de pensioenen moeten verlagen, krijgt u hierover persoonlijk bericht.