Nieuws

Regels pensioenverlagingen versoepeld, maar …

Minister Koolmees heeft op de ‘pauzeknop’ gedrukt. Daardoor is de kans dat de pensioenen in 2020 verlaagd moeten worden, kleiner geworden. Maar een verlaging in 2020 is zeker nog niet van de baan. Pas op 31 december 2019 weten we meer.

Minister Koolmees heeft maatregelen genomen om pensioenverlaging te beperken, omdat:

  • we door de lage rekenrente in een bijzondere situatie zitten en
  • het pensioenstelsel wordt gewijzigd

We krijgen langer de tijd om onze buffers aan te vullen, zodat we weer financieel gezond kunnen worden. Daardoor is de kans op een verlaging van de pensioenen per 1 januari 2020 kleiner geworden, maar een verlaging is zeker niet van tafel.

Nog steeds kans op verlaging in 2020

Als onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager is dan circa 90%, dan moeten we de pensioenen in het najaar van 2020 verlagen. Is de dekkingsgraad op dat moment hoger dan 90%, dan hoeft dat niet; het bestuur kan dan besluiten om van de maatregelen van de minister gebruik te maken en de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Deze besluitvorming moet wel goed onderbouwd worden. Het bestuur moet kunnen aantonen dat het voor de deelnemers die nog pensioen opbouwen, voor de deelnemers die al met pensioen zijn en voor de werkgevers het beste is.

Verlaging op een later tijdstip blijft mogelijk

Punt van grote zorg is de lage rente. Bovendien worden de financiële spelregels voor pensioenfondsen de komende jaren nog strenger. Ook weten we nog niet hoe het nieuwe pensioenakkoord uitpakt voor ons fonds en onze deelnemers.
Hierover lopen de onderhandelingen in werkgroepen. De minister wil met zijn bijzondere maatregel ruimte maken voor de uitwerking van dit nieuwe pensioenakkoord. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het kabinet en sociale partners zijn gezamenlijk aan de slag met de uitwerking van het pensioenakkoord. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen.’ Toch houden wij er serieus rekening mee dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen.

Meer informatie

Lees op de website van de Rijksoverheid de brief die hij hierover heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Zodra wij hebben berekend wat de nieuwe regels betekenen voor ons fonds en uw pensioen, informeren we u hierover via deze website.

Bron: Tweede Kamer