Nieuws

Uw UPO komt eraan!

Bouwt u pensioen op bij ons fonds? Dan ontvangt u eind juni uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dat is een goed moment om even stil te staan bij uw pensioen.

Wat ziet u op uw UPO?

U ziet in een oogopslag hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd. U ziet ook wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Het UPO dat u dit jaar ontvangt gaat uit van uw situatie op 31 december 2018.

Controleer uw gegevens

Bekijk het UPO goed. Controleer bijvoorbeeld of de juiste partner op het overzicht staat. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Bent u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de bedragen op het UPO ook hierop aangepast zijn.

Check uw pensioen

U ontvangt het UPO één keer per jaar. Dat is bij uitstek een moment om nog eens goed naar uw pensioen te kijken. Doe dat bijvoorbeeld als volgt:

  1. Op uw UPO ziet u hoeveel pensioen u bij ons fonds hebt opgebouwd.
  2. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en bekijk waar u nog meer pensioen hebt opgebouwd.
  3. Ga eens aan de slag met de pensioenschets. Met deze tool zet u eenvoudig uw verwachte inkomsten en uitgaven na pensionering naast elkaar. Zo ziet u of uw inkomsten naar verwachting voldoende zijn voor het leven dat u na uw pensioen wilt leiden.
  4. Zijn uw inkomsten naar verwachting te laag? Denk dan op tijd na over eventuele andere vormen van inkomsten. U kunt ook altijd een financieel adviseur raadplegen.

Uw UPO digitaal bekijken?

Wilt u het UPO van ons fonds digitaal bekijken? Dat kan als u inlogt in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. U vindt het UPO bij ‘Mijn Documenten’. Veelgestelde vragen over het UPO vindt u hier.

Meer informatie

Hebt u vragen over uw pensioen bij ons fonds? Neem contact op. Onze medewerkers helpen u graag.