Nieuws

Voorlopig akkoord over toekomstige pensioenstelsel

U hebt het nieuws misschien al in de media opgevangen. Dinsdag 4 juni bereikten het kabinet en de sociale partners een principe-akkoord over het toekomstige pensioenstelsel. Ook de linkse oppositiepartijen Groen Links en PvdA staan achter dit akkoord. Vakbonden leggen het voor aan hun achterban. Hoewel er op dit moment nog geen concreet nieuws is over uw pensioen bij ons fonds, houden we u wel graag goed op de hoogte.

Waar bestaat het akkoord uit?

Het voorlopige akkoord ligt er in hoofdlijnen. De verdere uitwerking zal pas duidelijkheid geven over de precieze gevolgen. Tot nu toe zijn vooral details die over de AOW gaan naar buiten gebracht. De AOW is het pensioen dat u vanaf een bepaalde leeftijd van de overheid ontvangt. De AOW-leeftijd is in het akkoord voor de komende twee jaar vastgezet op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf dan gaat met elk jaar stijging van de levensverwachting, de AOW-leeftijd met 8 maanden omhoog.

Ook is er in het akkoord afgesproken dat het voor de laagst betaalde beroepen (vaak zijn dit de zware beroepen), aantrekkelijker wordt gemaakt om drie jaar eerder met pensioen te gaan. Een ander belangrijk onderdeel van het akkoord heeft betrekking op zelfstandigen (ZZP’ers). Zij moeten makkelijker kunnen deelnemen aan een pensioenfonds. Hoe dat geregeld zal worden, is nog niet duidelijk.

Pensioen van uw pensioenfonds

Het AOW-pensioen ontvangt u van de overheid. Daarnaast krijgt u (straks) pensioen van ons pensioenfonds. Dat is het pensioen dat u via uw werkgever hebt opgebouwd. Er zijn nog weinig details bekend gemaakt over de afspraken die over dit deel van het pensioen gaan.

Hoe nu verder?

De verdere uitwerking van het principe-akkoord geeft pas duidelijkheid over de precieze gevolgen voor het pensioen van de overheid (AOW) én voor het pensioen van uw pensioenfonds. Uiteraard zullen we hierover later meer communiceren.

Verder is het wachten op de reactie van de vakbonden. Voor het aanpassen van de AOW-leeftijd ligt er wel een harde deadline; 1 juli moet deze wetswijziging zijn gerealiseerd.