Nieuws

Wat gebeurde er in 2018?

Ons jaarverslag over 2018 is klaar. In dit verslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij het fonds in 2018 en de financiële positie eind 2018.

Enkele onderwerpen

In het jaarverslag leest u bijvoorbeeld meer over:
- Onze communicatie in 2018
- Onze beleggingen in 2018
- De uitvoeringskosten in 2018
- Ons risicomanagement in 2018
- Een vooruitblik op 2019

Verder leest u ook het verslag van het intern toezicht en van het verantwoordingsorgaan. Uiteraard staan ook alle belangrijke cijfers op een rij in onze jaarrekening.

Lezen?

U kunt het jaarverslag digitaal lezen via deze website. Wilt u het later nog eens teruglezen? U vindt het op onze documentenpagina. Daar vindt u ook de jaarverslagen van voorgaande jaren.