Nieuws

Beleidsdekkingsgraad april: 90,5%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 83,9% naar 86,0%. Onze beleidsdekkingsgraad daalde met 0,7% naar 90,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was afgelopen maand 86,0%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was afgelopen maand 90,5%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in april

De rente is in april gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De handel in aandelen is langzaam aan het herstellen en ons vermogen steeg daardoor. Per saldo steeg de actuele dekkingsgraad in april met 2,1%-punt naar 86,0%. De beleidsdekkingsgraad is met 0,7%-punt gedaald, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden

Verlaging in 2021?

Door de uitbraak van het coronavirus is onze dekkingsgraad in de eerste maanden van 2020 flink gedaald. En we stonden er al niet goed voor. De kans op een verlaging van de pensioenen in 2021 komt daardoor dichterbij. Het meetmoment is 31 december 2020. Als onze beleidsdekkingsgraad dan lager is dan 104,3%, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. Het is nu nog te vroeg om te zeggen wat er gaat gebeuren. Misschien gaat de overheid nog ingrijpen. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en houden u op de hoogte.

Bron: Bestuur