Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 89,1%

Onze actuele dekkingsgraad ging in augustus iets omhoog van 87,0% naar 88,2%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,1% naar 89,1%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was afgelopen maand 88,2%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was afgelopen maand 89,1%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in augustus

De rente is gestegen in augustus. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen is licht gedaald. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,2%-punt naar 88,2%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden en daalde in augustus.

Verlaging in 2021?

De minister heeft laten weten dat pensioenfondsen de pensioenen in 2021 niet hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad op het einde van dit jaar 90% of hoger is. Eind augustus was hij 88,2%. Het is dus spannend of we dat gaan halen. De stand op 31 december 2020 is bepalend. Dan weten we of we de pensioenen in 2021 moeten verlagen.

Tot nu toe hebben we de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dit zou dan de eerste keer zijn. Alhoewel het nog niet zeker is dat we moeten verlagen, bereiden we ons hier achter de schermen wel op voor. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Dat doen we onder andere via deze website.

Bron: Bestuur