Nieuws

Beleidsdekkingsgraad december: 92,4%

In december is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds gestegen naar 92,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was in december 94,0%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was in december 92,4%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in december

De rente is in december weer gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Mede hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad met 1,5%-punt naar 94,0%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,2%-punt naar 92,4%. Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad een gemiddelde is van de afgelopen 12 maanden.

Pensioenverlaging in 2021 reëel

De actuele dekkingsgraad was op 31 december 2019 is hoger dan 90%. Pensioenverlaging in 2020 is niet aan de orde, maar de kans op pensioenverlaging vanaf 2021 is reëel.