Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 92,0%

De actuele dekkingsgraad daalde weer flink van 92,6% naar 89,5%. Onze beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4% naar 92,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was in februari 89,5%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was in februari 92,0%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in februari

De rente daalde weer in februari, onder andere door het uitbreken van het coronavirus. Door de lage rente moeten we meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Verder zette het coronavirus ook deze maand de handel in aandelen onder druk. We deden minder goede zaken met onze beleggingen in aandelen. Toch steeg ons vermogen wel omdat we veel obligaties (leningen) hebben. En obligaties worden meer waard als de rente daalt.

Onze actuele dekkingsgraad daalde per saldo met 3,1%-punt naar 89,5%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4% naar 92,0%.

We verwachten dat ook in maart de dekkingsgraad verder zal dalen als gevolg van het coronavirus. Via deze website houden we u op de hoogte.

Kans op verlaging in 2021 reëel

We hoeven de pensioenen in 2020 niet te verlagen. Is er wel een reële kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen. Op deze website leest u meer over het verlagen van de pensioenen.

Bron: Bestuur