Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 89,2%

Onze actuele dekkingsgraad ging in juli iets omhoog van 86,8% naar 87,0%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4% naar 89,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was afgelopen maand 87,0%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was afgelopen maand 89,2%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in juli

De rente is in juli licht gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen is echter toegenomen. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,2%-punt naar 87,0%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Deze daalde in juli.

Verlaging in 2021?

De minister heeft laten weten dat pensioenfondsen de pensioenen per 1 januari 2021 niet hoeven te verlagen als de actuele dekkingsgraad op het einde van dit jaar hoger is dan 90%. Hij doet dit omdat er ‘uitzonderlijke economische omstandigheden’ zijn vanwege de coronacrisis en omdat er afspraken zijn gemaakt voor een nieuw pensioenstelsel. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is hierdoor kleiner geworden, maar zeker niet van de baan.

Bron: Bestuur