Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni: 89,6%

De actuele dekkingsgraad is licht gestegen van 86,2% naar 86,8%. Onze beleidsdekkingsgraad daalde met 0,4% naar 89,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was afgelopen maand 86,8%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was afgelopen maand 89,6%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in juni

De rente is in juni licht gedaald. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen is echter gestegen. Als gevolg hiervan steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,4%-punt naar 86,8%. De beleidsdekkingsgraad was eind juni 89,6%.

Verlaging in 2021?

We volgen natuurlijk de ontwikkelingen vanwege corona en rondom het nieuwe Pensioenakkoord. De minister heeft versoepelingen met een jaar verlengd. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90% hoeven de pensioenen per 1 januari 2021 niet te verlagen. Dat verkleint de kans dat we de pensioenen moeten verlagen, maar we moeten realistisch zijn. Er is een reële kans dat onze dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%. En dan moeten we de pensioenen toch verlagen.

Bron: Bestuur