Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei: 90,0%

De actuele dekkingsgraad is gestegen van 86,0% naar 86,2%. Onze beleidsdekkingsgraad daalde met 0,5% naar 90,0%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Onze actuele dekkingsgraad was afgelopen maand 86,2%. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van 12 maanden en was afgelopen maand 90,0%. Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.

Ontwikkelingen in mei

De rente is gestegen in mei. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas hoeven te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen is licht gedaald. Als gevolg hiervan steeg onze actuele dekkingsgraad met 0,2%-punt naar 86,2%. De beleidsdekkingsgraad was eind mei 90%.

Verlaging in 2021?

We volgen natuurlijk de ontwikkelingen rondom het nieuwe Pensioenakkoord. De minister heeft al laten weten dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad hoger dan 90% de pensioenen per 1 januari 2021 niet hoeven te verlagen. De kans dat we de pensioenen moeten verlagen is hierdoor kleiner geworden, maar zeker niet van de baan.

Bron: Bestuur