Nieuws

Jaarverslag 2019 beschikbaar

Het jaarverslag 2019 is klaar. In het jaarverslag doet het pensioenfonds verslag van belangrijke ontwikkelingen in 2019.

Voor de beleggingen was 2019 met een rendement van 24,4% weliswaar een goed jaar, de rente is helaas weer verder gedaald. Om het pensioen betaalbaar te houden, was het nodig de pensioenpremie voor 2020 te verhogen en de pensioenregeling aan te passen. De pensioenleeftijd is nu 68 jaar. Het opbouwpercentage is hetzelfde gebleven. Natuurlijk kunt u het pensioen nog steeds eerder in laten gaan, bijvoorbeeld tegelijk met de AOW-uitkering van de overheid. De pensioenen hoeven in 2020 gelukkig niet verlaagd te worden.

Deze en andere zaken leest u in ons jaarverslag 2019.