Nieuws

Pensioenregeling in 2021: wat verandert er voor u?

Per 1 januari 2021 wijzigt de pensioenregeling van Pensioenfonds Banden en Wielen op twee punten. U gaat minder pensioen opbouwen en meer premie betalen. Wat betekenen deze wijzigingen precies?

U gaat minder pensioen opbouwen

Als deelnemer bouwt u elk jaar over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. Dit percentage wijzigt vanaf 1 januari 2021 van 1,657% naar 1,6%. Hierdoor bouwt u vanaf 1 januari 2021 jaarlijks minder pensioen op. Het pensioen dat u tot 1 januari 2021 hebt opgebouwd, verandert hierdoor niet. Het pensioen dat u kunt bereiken als u pensioen blijft opbouwen tot 68 jaar, wordt wel lager. Hoe ouder u bent, des te kleiner de gevolgen van deze wijziging zijn. Bekijk rekenvoorbeeld 1.

Naast pensioen voor uzelf, bouwt u ook automatisch pensioen op voor uw partner. Uw partner krijgt dat pensioen als u overlijdt. Dit pensioen noemen we partnerpensioen. De jaarlijkse opbouw voor het partnerpensioen gaat ook omlaag. Bekijk rekenvoorbeeld 2.

U gaat meer premie betalen

U en uw werkgever betalen elke maand premie voor het pensioen. De premie gaat per 1 januari 2021 omhoog van 26,5% naar 27,4%. Uw werkgever betaalt 60%, u betaalt zelf 40%. Die verdeling verandert niet. Bekijk rekenvoorbeeld 3.

Tot en met 2020 werd een deel van de premie gebruikt voor de overgangsregeling (ook wel: VPL-regeling). Deze regeling stopt op 31 december 2020. Dat is wettelijk zo geregeld. De totale premie wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor de basisregeling.

Wie besluit over deze wijzingen?

De werkgeversvereniging en de vakbonden (samen: sociale partners) besluiten over de inhoud van de pensioenregeling, zoals deze wijzigingen. Dat gaat heel zorgvuldig. Er wordt goed gekeken naar wie op welke manier door de wijzigingen wordt geraakt. Het bestuur van Pensioenfonds Banden en Wielen kijkt vervolgens of zij de wijzigingen kunnen uitvoeren en informeert u over de wijzigingen.

Waarom zijn deze wijzigingen nodig?

Sociale partners spreken voor de pensioenregeling een premie af. In 2020 is gebleken dat de premie niet voldoende was voor de pensioenopbouw van 1,657%. Daarom hebben sociale partners gekeken naar hoe ze de pensioenregeling betaalbaar kunnen houden. Zij spraken een lager opbouwpercentage en een hogere pensioenpremie af.

Is het verlagen van de pensioenen in 2021 hiermee van de baan?

Nee, dat is helaas niet zo. Deze wijzigingen gaan over de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2021. De wijzigingen hebben geen effect op de pensioenen die tot nu zijn opgebouwd of al worden uitbetaald.

Voor het verlagen van de pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd moeten we wettelijke regels volgen. Onze financiële situatie wordt uitgedrukt in de zogenaamde dekkingsgraad en wordt weergegeven in een percentage. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat we bezitten en het kapitaal dat we nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Om een verlaging van de pensioenen te voorkomen, moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 90% zijn.

Het is waarschijnlijk dat we dat niet halen. Als onze dekkingsgraad op 31 december 2020 lager is dan 90%, dan moeten we helaas in 2021 de pensioenen verlagen. Meer informatie over het verlagen van de pensioenen leest u
op onze website.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.