Nieuws

Verlaging van de pensioenen in 2020 niet nodig, kans op verlaging vanaf 2021 reëel

Voorlopige berekeningen laten zien dat we de pensioenen in 2020 niet hoeven te verlagen. Onze dekkingsgraad was op 31 december 2019 94%. Dat is hoger dan de kritische grens. De kans dat we de pensioenen in 2021 toch moeten verlagen is reëel. Dat heeft te maken met onze financiële situatie.

Verlaging van de pensioenen in 2020 niet nodig

Er was een serieuze kans dat we de pensioenen in 2020 moesten verlagen. Voorlopige berekeningen laten zien dat dat niet nodig is. De rente ging de laatste maanden van 2019 iets omhoog en de beleggingen deden het goed. Daardoor was onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 94%. Dat is hoger dan de kritische grens.

Kans op verlaging vanaf 2021 reëel

De kans dat we de pensioenen in 2021 moeten verlagen is reëel. Volgens de wet mogen we maximaal zes meetmomenten achter elkaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% zitten. Eind 2020 is voor ons het zesde meetmoment. Als we dan onder de grens van 104,3% uitkomen, moeten we de pensioenen in 2021 verlagen.

De financiële positie van ons fonds is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de opbrengsten van onze beleggingen. Vooral de aanhoudende lage rente blijft een punt van zorg. Nog nooit was deze zo laag voor pensioenfondsen. Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. 

Wat doet we om de kans op pensioenverlaging te verkleinen?

Sociale partners (werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers) hebben de regeling versoberd om de kans op het verlagen van de pensioenen te verkleinen. Vanaf 1 januari 2020 is daarom onze pensioenregeling gewijzigd; het pensioen gaat voortaan standaard in op 68 jaar (tenzij u ervoor kiest om eerder te stoppen). Doordat de leeftijd waarop het pensioen berekend wordt met een jaar omhoog gegaan is, hoeven we minder lang pensioen uit te keren. Voor de financiële situatie van het fonds is dat gunstig.

Verder is besloten dat de pensioenpremie in 2020 met 1% stijgt. En tot slot zijn de tijdelijke maatregelen van 2019 met een jaar verlengd; in 2020 blijft een deel van het partnerpensioen een verzekering (op risicobasis) en wordt de premie voor de overgangsregeling (VPL) deels gebruikt voor de basisregeling.

De financiële situatie van ons fonds is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de opbrengsten van onze beleggingen. We houden u op de hoogte van de ontwikkeling hiervan.

Meer informatie?

Op deze website vindt u meer informatie en vragen en antwoorden over het verlagen van de pensioenen.