Nieuws

Wat betekent het coronavirus voor Bpf Banden en Wielen?

Het coronavirus is wereldwijd het middelpunt van de aandacht. Het heeft ook invloed op pensioenfondsen. Wat is de impact voor ons fonds? Wat merkt u daarvan? En welke maatregelen nemen wij?

Wat is de impact?

De onzekerheid over hoeveel mensen er ziek gaan worden, zorgt ervoor dat beleggers zich zorgen maken. Bedrijven gaan op slot, sommige producten kunnen niet meer geleverd worden. Gevolg: de economie stagneert. Dat is niet goed voor onze beleggingen. De onrust heeft ook invloed op de rente. Doordat beleggers vluchten naar veilige havens, zoals bijvoorbeeld goud, daalt de rente nog verder.

Gevolg is dat de financiële positie van ons fonds verslechtert. In januari zagen we onze actuele dekkingsgraad al flink omlaag gaan. Ook februari is geen goede maand geweest voor onze financiële situatie. De exacte cijfers hebben we nog niet, maar zodra we die binnen hebben publiceren we ze op de website. De korte termijn effecten van het coronavirus ziet het fonds vooral terug in de lagere actuele dekkingsgraad. Wat op de lange termijn de effecten zijn, is nog onzeker.

Wat merkt u hiervan?

Op dit moment heeft het coronavirus geen impact op uw pensioen. Als de dekkingsgraad langdurig te laag blijft, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om onze financiële positie te herstellen. Voordat het coronavirus uitbrak, hielden we al rekening met een mogelijk pensioenverlaging in 2021. Onder de huidige omstandigheden kan de kans op een verlaging groter worden. Ook kan het zijn dat het nog langer gaat duren voordat we de pensioenen weer jaarlijks kunnen verhogen.

Wat doen wij?

Bij het strategische beleggingsbeleid ligt onze focus op de lange termijn, waarbij de risico’s en de beleggingen zoveel mogelijk gespreid zijn. In een lange termijn cyclus komen pieken en dalen voor. We hebben momenteel intensief overleg met onze vermogensbeheerder om te kunnen bepalen of we vanwege het coronavirus in moeten grijpen in onze beleggingen.

Verder hebben we ook goed overleg met onze administrateur. Daar zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om het aantal zieken zoveel mogelijk te beperken en de werkzaamheden die voor de administratie en uitbetaling van de pensioenen nodig zijn veilig te stellen.